Doel en procedure

Kennismaking

In het kennismakingsgesprek geef ik uitleg over wat u van mij als mediator kunt verwachten. Ik maak ook duidelijk wat er tijdens de mediation van u als deelnemers wordt verwacht. Ik fungeer daarbij als gespreksleider en doorloop samen met u het volledige proces. Ik maak tevens een inschatting van de benodigde gespreksuren en de kosten.

Samenwerken naar een oplossing

Na het ondertekenen van de mediation-overeenkomst start de daadwerkelijke mediation, waarin verschillende fases worden doorlopen, in één of meerdere sessies. Het proces kan worden afgesloten met het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, maar ook een mondelinge overeenkomst kan voldoende zijn. Dat bepaalt u zelf.

Nelleke Hartmanns, Hannie Verhoeven Fotograaf

Beter communiceren

Een belangrijke voorwaarde om het doel te bereiken is herstel van de communicatie. Dan wordt bespreken van de situatie op een open manier realiseerbaar en ontstaat er ruimte voor het vinden van oplossingen in wederzijds belang. Het doel van mediation is immers een oplossing te vinden waarbij u beiden het gevoel heeft te hebben ‘gewonnen’.