Contact – Privacyverklaring – Disclaimer

hartmanns contact

Hartmanns Mediation en Coaching

Loonsebaan 86
5263 CP  Vught

Telefoon 06-50638036
E-mail     info@hartmannsmc.nl

Telefonische bereikbaarheid

Wanneer u mij belt en ik niet in de gelegenheid ben de telefoon op te nemen, stuur mij dan een whatsapp- of tekstbericht. Ik neem dan -indien mogelijk dezelfde dag nog- contact met u op. Geef eventueel het tijdstip aan waarop u kunt worden gebeld.

U kunt ook het contactformulier hieronder invullen. Ik reageer dan zo snel mogelijk.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Privacyverklaring

Hartmanns Mediation & Coaching gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of als dat voor de dienstverlening nodig is.

U kunt uw persoonsgegevens (ook) opgeven via de website. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.

U heeft het recht om Hartmanns Mediation & Coaching een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@hartmannsmc.nl

Hartmanns Mediation & Coaching kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 4 maart 2024

Disclaimer

Op de site van Hartmanns Mediation & Coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Hartmanns Mediation & Coaching niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.
Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Hartmanns Mediation & Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik of de informatie van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hartmanns Mediation & Coaching. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Hartmanns Mediation & Coaching, gevestigd in Vught
Kamer van Koophandel nummer: 17112870