Wanneer coaching?

U signaleert: het moet anders!

Het leven anno nu is veeleisend en constant aan veranderingen onderhevig. Een logisch gevolg is dat er zich momenten voordoen waarop u zich realiseert dat een koersverandering nodig is. U heeft vragen betreffende het omgaan met collega’s, management, keuzeproblemen, conflicten, de loopbaan, balans tussen werk en privéleven, de relatie met uw partner of spanningen in de gezinssituatie. Wellicht heeft u last van spanning of ervaart u onzekerheid over het nemen van beslissingen. Misschien is de spanning zover opgelopen dat er een burnout dreigt te ontstaan of voelt u zich al ‘opgebrand’.

Wat is coaching?

Coaching is het begeleiden van individuen of groepen mensen naar een -door henzelf- gewenste verandering. Middels coaching kunnen persoonlijke- en groepsgebonden vraagstukken worden opgelost. Vraagstukken kunnen werkgerelateerd zijn maar ook gaan over keuzes in de privésfeer of gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en groei. De coach kan u helpen om de juiste koers weer te bepalen en richting te houden.

Nelleke Hartmanns, Hannie Verhoeven Fotograaf

Functie van de coach

Ik fungeer als procesbegeleider; dienend als klankbord, spiegel en/of sparringpartner. Ik help u om vragen te beantwoorden waar u mee worstelt. U krijgt inzicht in uw situatie en ontdekt wat u kunt doen om het tij te keren of uw innerlijk conflict op te lossen. U zult uw energie en motivatie hervinden en meer ontspannen en zelfverzekerd in het leven staan.