Doel en procedure

Kennismaking

Een coachingtraject start met een intakegesprek waarin we met elkaar kennismaken, afspraken worden gemaakt (coachingsovereenkomst) en een eerste begin wordt gemaakt met het helder krijgen van uw coachvraag.

Formuleren doelstelling

In de vervolggesprekken wordt het doel geformuleerd en gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om dat doel te bereiken. Ik fungeer in het gehele traject als uw spiegel, klankbord en sparringpartner.

Inzicht en zelfvertrouwen

Het coachingtraject wordt beƫindigd wanneer u vindt dat uw coachvraag voldoende is beantwoord en u het gestelde doel heeft bereikt. U gaat tevens ervaren dat u meer ontspannen en met meer zelfvertrouwen zult functioneren. Omdat het coachingtraject ook oplevert dat u vergelijkbare situaties in de toekomst eerder zult herkennen en zelf zult kunnen oplossen.