Relatieconflicten

Kwaliteit van uw relatie verbeteren?

Wanneer u signaleert dat er binnen uw relatie een of meer regelmatig terugkerende conflicten bestaan (over uw relatie, de opvoeding van uw kinderen, het omgaan met familie, werksituaties, etcetera) waarbij het niet lukt om deze samen op te lossen, kan mediation uitkomst bieden. Doordat er een negatief patroon in de communicatie tussen u en uw partner is ontstaan, lijkt het vinden van een oplossing onmogelijk geworden. Ik bied hulp bij het helder krijgen van de oorzaken van de verstoorde communicatie. Door op een andere (geweldloze) manier over ditzelfde probleem te communiceren waardoor de oplossing wel gevonden wordt. Bijkomend effect is dat u door deze ervaring in de toekomst op een betere manier met elkaar over zich voordoende meningsverschillen zult kunnen praten en wél tot oplossingen komt.

Zie ook relatiecoaching