Problematiek samengestelde- of stiefgezinnen

Rekening houden met emoties van alle betrokkenen

Een samengesteld gezin is een gezin dat wordt gevormd na een echtscheiding of het overlijden van een van de ouders. Vader en/of moeder zijn een nieuwe relatie aangegaan. Vaak krijgt men dan te maken met kinderen van de nieuwe partner. Niet zelden vraagt deze nieuwe situatie om een grote aanpassing, zowel van de betrokken kinderen als van de twee partners. Het blijkt in de praktijk dikwijls moeilijk om hierover constructief met elkaar in gesprek te gaan. Daardoor kunnen er allerlei conflicten en problemen ontstaan. Conflicten in de omgang tussen de biologische (gescheiden) ouders en tussen de biologische en de ‘stief’ouders. Of conflicten tussen kinderen en hun ouders en/of ‘stiefouders’. En ook tussen kinderen van de verschillende ouders onderling.

In mijn hoedanigheid als stiefplancoach én mediator help ik u om in de wirwar van emoties en onderlinge verhoudingen bij alle betrokkenen duidelijkheid te verkrijgen over de manier waarop conflicten het hoofd geboden kunnen worden. Een gesprek met de betrokken kinderen maakt onderdeel uit van mijn benadering zodat ook hun stem en belangen op tafel komen.

Zie ook relatiecoaching

Link: Stichting Stiefgezinnen Nederland http://www.stief.nl/