Overlegscheiden

Overlegscheiden is een manier van scheiden waarbij meerdere disciplines samenwerken om mensen te helpen op een vredige manier uit elkaar te gaan. Het kan worden overwogen bij elke echtscheiding. Hetzij vanwege een complexe zakelijke kant (eigen bedrijf, ingewikkelde huwelijkse voorwaarden, erfenissen, etc) hetzij vanwege de hoog opgelopen emoties en verstoorde communicatie tussen de toekomstige (ex)partners. Vooral bedoeld om een goede relatie als ouders van uw kinderen over te houden na de scheiding, waarmee de schade voor de kinderen tot een minimum wordt teruggebracht.

Bij overlegscheiden treed je, zoals de naam al aangeeft, in overleg om de scheiding te regelen, dus zonder rechtszaak. Anders dan bij mediation hebben beide partners wel ieder een eigen advocaat aan tafel. Iemand die er voor hun belangen zit, maar niet tégen de vader of moeder van hun kinderen vecht. Er is een coach om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen in zo’n heftig proces en een onafhankelijke financiële expert voor de zakelijke kant van het geheel. Eventueel kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd.

In de overlegscheiding fungeer ik als coach/mediator. De beide advocaten zijn tevens mediator. Zij vormen het kernteam dat als opdracht heeft om de cliënten te helpen om afspraken te maken in beider belang. Waarbij het belang van de kinderen wordt meegewogen doordat de coach ook met hen zal praten en hun verhaal door haar wordt vertaald naar de ouders.

Op deze manier is alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Een zorgvuldige scheiding vraagt zorgvuldige afwegingen en dan is de ondersteuning van deskundigen onmisbaar.

Overlegscheiden is:

  • Afspreken dat je niet naar de rechter gaat maar er in overleg uit komt
  • Belang van de kinderen voorop zetten
  • Werken in een deskundig team met advocaten, een coach en een financiële expert
  • Ruimte creëren voor elkaars wensen en maatwerk
  • Sneller, goedkoper en duurzamer dan vechtscheiden

Voor meer informatie: Overlegscheiden Brabant