Ouderschapsplan en ouderrelatie

Scheiden: samen verantwoordelijk voor de kinderen

Wanneer u gaat scheiden is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met betrekking tot de kinderen. Wanneer ouders als partners uit elkaar gaan, bestaat de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan te maken. Nelleke Hartmanns is ervaren in het begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan. Meestal als onderdeel van een totale echtscheiding.

Door op een goede manier te praten over hoe u als ouders denkt over zorg en opvoeding, kunt u eventuele conflicten in de toekomst voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk om als partners elkaar los te laten en tegelijkertijd als ouders een zo open mogelijke relatie op te bouwen. Er zal tijdens de gesprekken dan ook worden stilgestaan bij de onderlinge communicatie. De wijze waarop de afspraken in het ouderschapsplan tot stand zijn gekomen, zijn van wezenlijk belang om met vertrouwen de toekomst als gescheiden ouders in te gaan. Om uw kinderen het gevoel te kunnen geven dat u weliswaar als partners bent gescheiden, maar hun hele leven wèl samen ouders wilt blijven.

Een gesprek met de kinderen en de mediator maakt altijd onderdeel uit van het proces. Het is fijn voor de kinderen om met iemand te praten over hun gevoelens en hun wensen te uiten. Daarnaast is het doel om hun belangen/wensen mee te nemen bij het maken van afspraken door de ouders.

Het soepel opstellen van zo’n ouderschapsplan ligt niet voor ieder scheidend stel voor de hand. Ik help u om zo’n spanningsvolle situatie een stuk te verlichten, uw onderlinge communicatie te verbeteren en van daaruit voor de kinderen èn de ex-partners bevredigende afspraken te maken.

Parallel solo ouderschap

Mogelijk heeft u behoefte aan een ouderschap waarbij het contact tussen ouders tot een minimum wordt beperkt. Ik kan u ook begeleiden naar het parallel solo ouderschap, waarbij de focus van beide ouders ligt op hun eigen relatie met het(de) kind(eren). Vooral geschikt in geval het ouders niet lukt om de (ex-partner)strijd tussen hen te stoppen.

Linken

Begeleiding van kinderen bij echtscheiding: Kinderen In Echtscheidings Situaties http://web.klassenwerk.com/nl/kies.php

Info voor kinderen en ouders in echtscheidingssituaties http://www.villapinedo.nl

Info over mediation op http://www.mediationweb.nl/

Juridische informatie http://www.justitie.nl/