Familiekwesties

Binnen gezinnen/families kan het gaan om erfeniskwesties, problemen rond de verzorging van ouder(s), het al dan niet onder curatele stellen van ouder(s). Maar er kunnen ook problemen zijn gerezen tussen broer(s) en zus(sen) die mogelijk al spelen vanaf de kindertijd en nu leiden tot schijnbaar onoplosbare meningsverschillen.Conflicten tussen (schoon)ouders en hun kinderen (vaak over teveel ‘bemoeienis’..) kunnen besproken en opgelost worden.

Verstoorde familierelaties vragen enorm veel (negatieve) energie. Ze blijken zeer vaak oplosbaar wanneer er op een constructieve manier over gepraat kan worden, namelijk geweldloos en met compassie voor alle gezinsleden. Ik help u graag de kluwen van gebeurtenissen en emoties te ontwarren en een nieuwe balans te vinden in de onderlinge communicatie.