Lifecoaching

Lifecoaching: voor alle dilemma’s

Bedoeld voor alle situaties waarbij mensen behoefte hebben aan ondersteuning bij beslissingen in alle facetten van hun leven.

Voorbeelden:

  • werkgerelateerde vraagstukken
  • omgaan met geld
  • zoeken naar hobby’s
  • dilemma’s in relationele sfeer
  • opvoeding van kinderen

Zie ook individuele coaching