Echtscheiding

Op een bevredigende manier uit elkaar gaan: gun elkaar (en uw kinderen) een goede scheiding

Wanneer het besluit is gevallen om te gaan scheiden komt er veel op u af: u en uw partner hebben uiteraard allerlei emoties en u zult zich zorgen maken over het effect van de beslissing op uw kinderen. Daarnaast moet er veel geregeld worden: wie gaat waar wonen, hoe verdelen we het gezamenlijke bezit, welke afspraken maken we betreffende de kinderen? Deze en vele andere zaken zullen de revue passeren. Ik zal dit proces graag begeleiden waarbij ik -voor zover en zoveel als nodig- aandacht besteed aan de communicatie. Er zal een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan worden opgesteld.

Een gesprek met de kinderen en de mediator maakt altijd onderdeel uit van het proces. Het is fijn voor de kinderen om met iemand te praten over hun gevoelens en hun wensen te uiten. Daarnaast is het doel om hun belangen/wensen mee te nemen bij het maken van afspraken door de ouders.

Zie ook ouderschapsplan

Linken

Info voor kinderen en ouders in echtscheidingssituaties http://www.villapinedo.nl

Begeleiding van kinderen bij echtscheiding: Kinderen In Echtscheidings Situaties http://web.klassenwerk.com/nl/kies.php

Info over mediation: http://www.mediationweb.nl/

Juridische informatie: http://www.justitie.nl/