Arbeidsconflicten in de gezondheidszorg

Meer dan twintig jaar was ik als ok-assistente werkzaam in diverse ziekenhuizen. Ik heb nog steeds een grote affiniteit met mijn vroegere werkgebied. In deze bedrijfstak deed ik inmiddels de nodige mediationervaring op. Ook in deze sector werken collega’s van verschillende disciplines intensief met elkaar samen. Mede onder invloed van de grote werkdruk, werken in wisseldiensten en heersende cultuur kunnen communicatielijnen verstoord raken. Het kan gaan om samenwerkende collega’s, maar ook om conflicten tussen managers en medewerkers of leden van Raad van Besturen en managers. In sommige gevallen kan het zelfs een volledige afdeling betreffen. In elke situatie is mediation een mogelijkheid om de negatieve spiraal te doorbreken.

Zie ook teamcoaching, conflictcoaching

Van mei 2007 tot mei 2013 was ik voorzitter van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg http://www.vmg-mediators.nl/.